Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 145 Bydgoszcz, 27 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1952 nr VI/30/2003 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książki 7015
1953 nr VI/31/2003 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książki w latach 2003-2007 oraz określenia zasad polityki czynszowej 7016
1954 nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji Niepublicznym Szkołom Podstawowym w Nowym Dąbiu w Buszkowie działającym na prawach szkół publicznych 7018
1955 nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/213/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie 7020
1956 nr XI/89/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczeń używania jednostek pływających na zbiorniku wodnym Jezioro Wielkie Rudnickie 7020
1957 nr XI/90/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/29/01 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy-Miasto Grudziądz z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności 7021
1958 nr X/169/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grębocin 7021
1959 nr X/170/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopanino 7021
1960 nr VIII/66/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica 7021
1961 nr VIII/79/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7028
1962 nr VIII/86/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek 7029
1963 nr X/45/03 Rady Gminy Kikół z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kikole 7033
1964 nr X/46/03 Rady Gminy Kikół z dnia 8 września 2003 r. w sprawie połączenia dróg gminnych w jeden ciąg komunikacyjny 7033
1965 nr IX/63/03 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bajerze w sprawie podziału sołectwa Bajerze na dwa sołectwa Bajerze i Trzebczyk 7033
1966 nr XI/76/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 7034
1967 nr IX/64/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7034
1968 nr X/50/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko 7039
1969 nr IX/78/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 7042
1970 nr XII/156/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Koronowo 7043
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-09
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]