Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 142 Bydgoszcz, 24 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1933 nr IX/54/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/89/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2000 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Grudziądz 6751
1934 nr VII/31/2003 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 6751
1935 nr III/23/2003 Rady Gminy Unisław z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Unisław 6751
1936 nr VIII/39/2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 6760
1937 nr VIII/44/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wykazu dróg zaliczonych do kategorii gminnych 6761
1938 nr XII/72/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Barcinie 6764
1939 nr XI/ 65/2003 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Mogileńskiego 6766
1940 nr XII/73/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Strzelno 6766
1941 nr VII/68/03 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowiec w latach 2003-2007 6769
1942 nr VII/73/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bukowiec 6771
1943 nr IX/63/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami 6781
1944 nr VII/64/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie 6781
1945 nr VII/40/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki 6783
1946 nr XI/148/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum akademickiego oraz szkół ponadgimnazjalnych” 6796
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-08
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]