Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 141 Bydgoszcz, 21 listopad 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1918 nr 27/2003 z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 6723
1919 nr 28/2003 z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 6723
1920 nr 29/2003 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 6724
UCHWAŁY:
1921 nr X/51/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Strzelnie 6725
1922 nr VIII/38/03 Rady Gminy Choceń z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 6727
1923 nr IX/40/03 Rady Gminy Choceń z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6733
1924 nr XII/133/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Inowrocławia 6733
1925 nr 223/03 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 478/2000 Rady Miasta Torunia w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu 6734
1926 nr 228/03 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2003 r. o trybie udzielania dotacji z budżetu Gminy, sposobie ich rozliczania i kontroli oraz innych formach współpracy z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku 6734
1927 nr VIII/77/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Chełmży 6738
INFORMACJE:
1928 z dnia 11 września 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1093/4518/W/OPO/2003/AJ w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu energetycznemu Pomorski Cukier S.A. z siedzibą w Chełmży koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 6740
1929 z dnia 7 października 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/95D/433/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 6740
1930 z dnia 29 października 2003 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorstwie Frantschach Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu ubiegającym się o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 6741
1931 z dnia 31 października 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/532-B/5/2003/V/RO zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6741
1932 z dnia 4 listopada 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2251-A/4/2003/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie na przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepłem 6745
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-04
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]