Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 14 Bydgoszcz, 26 luty 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
236 nr II/17/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 615
237 nr III/23/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta Radziejów 616
238 nr III/24/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w zakresie obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Miasta Radziejów 617
239 nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2003 r 617
240 nr III/18/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 618
241 nr II/19/2002 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Pałacu Lubostroń Badawczo - Rozwojowe Centrum Rehabilitacji Społecznej Sztuki i Animacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych 619
242 nr II/20/2002 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym 622
243 nr III/18/2002 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 623
244 nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własności Gminy Koronowo i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz udzielenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz najemców 624
245 nr IV/31/2002 r. Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n. Notecią 625
246 nr IV/32/2002 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do Statutu Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle n. Notecią 627
247 nr VI/26/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2003 r 627
248 nr V/33/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna 628
249 nr IV/27/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 629
250 nr IV/28/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 629
251 nr V/50/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 630
252 nr V/51/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 631
253 nr 11/2003 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Bukowiec na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 631
POROZUMIENIA:
254 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 631
255 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatu Oleśnica w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 632
256 zawarte w dniu 30 sierpnia 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Grodziskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 632
257 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Świdnica w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 633
258 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatu Turek w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 633
259 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Nowy Tomyśl w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 633
260 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Szamotuły w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 634
261 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Nowy Tomyśl w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 634
262 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Poznania w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 635
263 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Urzędem Miejskim Pniewy w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 635
264 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Śrem w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 636
265 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta i Gminy Buk w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 636
266 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatu Radomsko w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 636
267 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Szamotuły w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 637
268 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Oborniki w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 637
269 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatowego Oleśnica w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 638
270 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatu Ostrzeszów w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 638
271 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Chorzów w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 639
272 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Dyrekcją szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 639
273 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Gostyńskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 639
274 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Gostyńskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 640
275 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Starostwa Powiatu Strzelce Opolskie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 640
276 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Wojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego Kalisz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 641
277 zawarte w dniu 3 czerwca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2, Zarządem Starostwa Powiatu Ostrów Wielkopolski w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 641
278 zawarte w dniu 1 sierpnia 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Międzychodzkiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 642
279 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Inowrocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 642
280 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Ziemskiego Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 643
281 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Ziemskiego Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 643
282 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Grudziądza w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 644
283 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Włocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 644
284 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 645
285 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Włocławka w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 645
286 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Torunia w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 646
287 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 646
288 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Lipnowskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 647
289 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Golub-Dobrzyń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 647
290 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Toruńskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 648
291 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Mogilnie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 648
292 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Jabłonowo Pomorskie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 649
293 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Unisław w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 649
294 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 650
295 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Rypinie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 650
296 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Wąbrzeskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 651
297 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Świeciu w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 651
298 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 652
299 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Brodnicy w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 652
300 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 653
301 zawarte w dniu 1 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Radziejów Kujawski w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 653
302 zawarte w dniu 16 października 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Chełmińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 654
303 zawarte w dniu 27 listopada 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Żnińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 654
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]