Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 138 Bydgoszcz, 17 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1897 nr VII/69/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża, obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Reja, Toruńską, a południowo-wschodnią granicą administracyjną miasta 6546
1898 nr XI/144/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Grzywna obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością wykonywania rzemiosła nieuciążliwego 6561
1899 nr XI/145/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Nowa Chełmża obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością wykonywania rzemiosła nieuciążliwego oraz usługi komunikacyjne 6565
1900 nr VIII/38/2003 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 184/8, 184/9, 184/10, 184/11 i 162/4 we wsi Skurgwy oraz działki nr 292/9 i 292/10 we wsi Rogóźno 6569
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-02
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-02
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]