Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 134 Bydgoszcz, 07 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1861 nr XI/59/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Barcinie obejmujących działki nr 62/1, 62/2, 28/5, 72/2, 18, 187, 3, 112/1, 109/3 oraz część dz. nr 75 6374
1862 nr XI/60/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących w Krotoszynie dz. nr 79/100, w Piechcinie dz. nr 4/45, 4/69, 4/70, w Młodocinie dz. nr 58/13 6387
1863 nr XII/54/2003 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzemiuszczek obejmującego działki od nr 32/28 do nr 32/48 z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (letniskowej), zabudowy pensjonatowej (zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno) 6394
1864 nr X/6/114/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Mieście Mrocza 6401
1865 nr X/8/116/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Ostrowo i we wsi Wiele w Gminie Mrocza 6406
1866 nr X/7/115/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 140/3 i cz. dz. nr 140/6 we wsi Krukówko w Gminie Mrocza 6411
1867 nr 190/03 Rady Miasta Torunia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem P 58 RZ, położonego przy wylocie ul. Nieszawskiej na Plac Armii Krajowej 6415
1868 nr 191/03 Rady Miasta Torunia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ulicami Włocławską, Turkusową, Bursztynową i granicą administracyjną miasta 6417
1869 nr 213/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kaszczorek” w Toruniu, będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, w granicach działki nr 235/8 (obręb 61) przy ul. Przyjaciół 6420
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-26
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]