Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 133 Bydgoszcz, 06 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1855 nr VII/58/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarze 6342
1856 nr VI/31/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 6342
1857 nr VI/33/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skrwilno 6356
1858 nr X/56/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzuze 6356
1859 nr VIII/83/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu miejscowego gminy 6370
1860 nr 112/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów 6370
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-25
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]