Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 132 Bydgoszcz, 05 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1849 nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 6306
1850 nr VIII/56/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania statutu szkoły 6308
1851 nr VIII/57/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania statutu szkoły 6318
1852 nr VIII/58/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Świeckiego nr XXII/101/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 6326
1853 nr X/58/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo 6327
1854 nr VII/62/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 6339
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-25
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]