Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 130 Bydgoszcz, 03 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1836 nr VII/50/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo 6186
1837 nr XI/60/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Strzelno świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w Strzelnie oraz nadania jej Statutu 6196
1838 nr XI/62/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie 6197
1839 nr XI/63/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6199
1840 nr VII/55/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu 6200
1841 nr VII/47/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Waganiec stawek opłaty targowej 6206
1842 nr VII/48/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waganiec 6207
1843 nr 170/03 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Budowlanych i Elektrycznych w Toruniu 6219
1844 nr 176/03 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie uchwał Rady Miasta Torunia regulujących zasady sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży 6224
1845 nr 177/2003 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wielomieszkaniowych przeznaczonych na wynajem lub do przydziału na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na cele mieszkalne 6226
1846 nr XII/76/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/317/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007 6227
1847 nr XIII/90/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego 6228
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-24
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]