Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 21 luty 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
212 nr XVI/194/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dot. terenu mieszkaniowego (działka 122/23) 575
213 nr XXXIX/243/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zbicznie 578
214 nr III/23/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 582
215 nr IV/24/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie 583
216 nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 590
217 nr III/13/2002 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 591
218 nr III/15/2002 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Brzozie na rok 2003 595
219 nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Żnin obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 595
220 nr II/18/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 595
221 nr III/17/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 597
222 nr III/20/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych 597
223 nr 20/02 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 598
224 nr III/32/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2003 r 598
225 nr 19/IV/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 14, poz. 71 z późn. zm.) 599
226 nr 20/IV/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 600
227 nr IV/21/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 603
228 nr 7/2003 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego prze-stawionego przez Radę Gminy w Fabiankach w uchwale budżetowej na rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu. 603
229 nr 8/2003 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Bądkowo w uchwale budżetowej gminy na rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 603
230 nr 16/2003 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miejską w Skępem uchwale budżetowej gminy na rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 604
231 nr 27/2003 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miasta Ciechocinek w uchwale budżetowej miasta na rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 604
232 nr 3/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Śliwice na rok 2003 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 605
233 nr 5/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na rok 2003 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 605
234 nr 9A/2003 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Cekcyn na rok 2003 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 605
POROZUMIENIE
235 zawarte w dniu 30 grudnia 2002 r. w Bydgoszczy, pomiędzy Miastem Bydgoszcz na prawach powiatu a Powiatem Bydgoskim - ziemskim w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniowaniu niepełnosprawności osób 606
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]