Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 29 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1790 nr VII/38/2003 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2003 6003
1791 nr VII/46/2003 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Chełmża obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców, rejestracji rodzaju asortymentu oraz źródeł pochodzenia złomu 6004
1792 nr VIII/84/2003 Rada Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 6004
1793 nr V/43/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w Gminie Lisewo 6004
1794 nr V/44/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lisewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 6004
1795 nr VIII/27/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia metali żelaznych i nieżelaznych 6006
1796 nr VIII/30/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia powyżej jednego miesiąca terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy 6006
1797 nr VII/66/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 6006
1798 nr VII/34/03 Rady Gminy Sośno z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu na terenie Gminy Sośno obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom metali kolorowych i złom żeliwny oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 6007
1799 nr VIII/60/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 6007
1800 nr VI/70/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsiach Kotomierz, Magdalenka, Pyszczyn, Nekla, Sienno, Zalesie 6008
1801 nr VI/71/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Wudzyn, Wudzynek, Stronno, Suponin, Strzelce Górne, Strzelce Dolne 6032
1802 nr VIII/75/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Błądzim, Jeziorki i Ostrowite 6069
1803 nr IX/61/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Klonowo do kategorii dróg gminnych 6076
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-21
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]