Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 27 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1780 nr VI/40/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice 5894
1781 nr VI/41/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 5904
1782 nr VI/42/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach 5928
1783 nr VI/43/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach 5929
1784 nr VI/44/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach 5930
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-18
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]