Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 23 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1743 nr VI/52/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 5827
1744 nr VI/53/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ewidencjonowania sprzedaży złomu metali kolorowych, źródeł jego pochodzenia, oraz złomu budzącego zastrzeżenia co do jego pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 5827
1745 nr VI/59/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 5828
1746 nr VI/57/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 czerwca 2003 r. Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek 5828
1747 nr VI/68/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 5845
1748 nr VI/64/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Chełmińskiego 5845
1749 nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakość 5846
1750 nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 czerwca 2003 r w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Żnin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5846
1751 nr VII/77/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Żnin 5847
1752 nr VIII/38/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wąbrzeźno” 5849
1753 nr VIII/119/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 5853
1754 nr VIII/120/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 5853
1755 nr VIII/121/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 5853
1756 nr VIII/122/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 5854
1757 nr VII/39/03 Rady Gminy Koneck z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 5854
1758 nr VII/40/03 Rady Gminy Koneck z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 5854
1759 nr VII/43/03 Rady Gminy Koneck z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Koneck obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 5854
1760 nr VIII/32/2003 Rady Gminy w Osieku z dnia 17 czerwca 2003 r w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej 5857
1761 nr VI/35/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy 5858
1762 nr VII/55/03Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie 5858
1763 nr X/68/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich 5860
1764 nr 20/03 Rady Gminy Dębowej Łąka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dębowa Łąka 5860
1765 nr 22/03 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dębowa Łąka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5860
1766 nr VI/43/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radziejów 5861
1767 nr VI/72/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa 5862
1768 nr VI/77/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania dostaw i dostawców złomu w punktach skupu położonych na terenie Gminy Dobrcz 5863
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-14
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]