Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 22 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1736 nr VI/50/03 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Świecie nad Osą 5782
1737 nr IV/39/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 5790
1738 nr IV/40/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko 5791
1739 nr IV/41/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko 5793
1740 nr VI/41/03 Rady Gminy Lipno z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5806
1741 nr VII/47/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie Miasta Rypina 5807
1742 nr VII/48/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypina 5808
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-12
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]