Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 16 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1656 nr IX/74/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2000 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków oraz zasad wynagradzania za inkaso 5619
1657 nr VII/32/2003 Rady Miejskiej Kowala z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Miasta Kowal 5619
1658 nr VII/35/2003 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 21 maja 2003 r w sprawie zmian w Statucie Miasta Kowal 5619
1659 nr VII/45/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Biskupia 5620
1660 nr VII/46/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia 5621
1661 nr VII/47/2003 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia 5623
1662 nr VIII/41/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Świekatowo 5631
1663 nr VIII/43/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Świekatowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 5631
1664 nr IX/91/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości 5632
1665 nr IX/92/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 5633
1666 nr IX/93/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2003 r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu 5634
1667 nr IX/94/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Miasta Inowrocławia 5635
1668 nr VI/50/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dąbrowa Chełmińska 5637
1669 nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kruszwica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności 5645
1670 nr VI/53/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi dojazdowej do kategorii dróg gminnych 5646
1671 nr VI/54/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Tur i Przysiółku Trzciniec Gm. Szubin 5648
1672 nr VI/55/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2003 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szubin 5651
1673 nr VI/56/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pińsko 5653
1674 nr VI/60/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 5654
1675 nr VII/44/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5655
1676 nr 171/03 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolami P 92 c RPO i P 92 b MN, położonego w rejonie ul. Rudackiej 5656
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-04
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]