Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 117 Bydgoszcz, 15 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1645 nr V/29/03 Rady Gminy Sośno z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru 5590
1646 nr VI/44/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Waganiec obowiązku ewidencjonowania osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 5590
1647 nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn 5590
1648 nr VI/36/2003Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej 5594
1649 nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uznania sędziwych i okazałych dębów za pomniki przyrody 5594
1650 nr VII/34/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Górzno 5594
1651 nr IX/90/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 r 5602
1652 nr VIII/49/03 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 30 czerwca 2003 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu usług rzemiosła produkcyjnego we wsi Watorowo Gmina Kijewo Królewski 5603
1653 nr VIII/65/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda Gmina Aleksandrów Kujawski 5608
INFORMACJE:
1654 sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku za rok 2002 5612
1655 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Brodnickim za rok 2002 5612
POBIERZ

Opublikowane: 2003-11-03
Ostatnia modyfikacja: 2003-11-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]