Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 116 Bydgoszcz, 14 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1635 nr X/66/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 maja 2003 r w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych 5558
1636 nr X/70/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie założenia gimnazjum w Zbrachlinie 5562
1637 nr X/71/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół w Zbrachlinie 5570
INFORMACJE:
1638 z dnia 20 sierpnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/706E/537/W/OPO/2003/MP w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności przez Miasto Mogilno prowadzące działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5577
1639 z dnia 25 sierpnia 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/976A/2252/W/OPO/2003/MP i nr PCC/424A/2252/W/OPO/2003/MP w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Więcborku, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 5577
1640 z dnia 11 września 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383C/1333/W/OPO/2003/AJ i PCC/403A/1333/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownie „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 5578
1641 z dnia 18 września 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/388-A/4/2003/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5579
1642 z dnia 22 września 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/372C/603/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5583
1643 z dnia 25 września 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ-820/1033-D/64D/4/2003/I/JC zmieniającej decyzje zatwierdzające taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa SIM S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, poprzez przedłużenie okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw dla wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem, zawartych w punkcie 3 decyzji Prezesa URE z dnia 1 lipca 2002 r., nr OSZ-820/1033-C/64c/27/2002/I/JC, do dnia 31 stycznia 2004 r 5584
1644 z dnia 1 października 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/546-A/6/2003/V/ED zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5584
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-31
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]