Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 10 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1630 nr IX/55/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie statutów sołectw 5506
1631 nr IX/60/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 5541
1632 nr IX/71/2003 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuję się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 5550
1633 nr IX/77/2003 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny nieruchomoœci gruntowych zbywanych na rzecz spó³dzielni mieszkaniowych 5553
1634 nr IX/78/2003 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 sierpnia 2002 r. nr XXXV/316/2002 w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie Gminy Mogilno 5553
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-31
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]