Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 09 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1608 nr IX/48/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy-Miasto Grudziądz 5475
1609 nr 57/VII/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dragacz 5477
1610 nr X/69/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna 5480
1611 nr X/70/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2002-2006 5480
1612 nr VII/69/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom 5481
1613 nr VII/70/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia ograniczeń używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Białe Błota 5483
1614 nr VI/53/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Miasta Lipna obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 5483
1615 nr X/202/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 5484
1616 nr X/211/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy 5484
1617 nr VIII/49/2003 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 5486
1618 nr 151/03 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za ich parkowanie na parkingach strzeżonych 5486
1619 nr VI/35/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wyłączenia drogi położonej w m. Ruże z kategorii dróg gminnych 5487
1620 nr X/62/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu 5487
1621 nr X/56/03 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych 5488
1622 nr VIII/55/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia 5489
1623 nr VIII/62/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2003-2007 5489
1624 nr VIII/63/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 5491
1625 nr VIII/65/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kamień Krajeński 5492
1626 nr VI/47/03 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisewo 5493
1627 nr VI/34/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gminnych lokali użytkowych 5495
1628 nr IX/52/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 5496
1629 nr VIII/49/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 5501
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-30
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]