Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 111 Bydgoszcz, 03 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1536 nr VII/42/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Gąsawa 5262
1537 nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 5277
1538 nr VIII/46/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo 5280
1539 nr VIII/48/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie 5294
1540 nr VIII/51/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności administracyjne na 2003 r 5296
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1541 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej 5296
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-24
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-24
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]