Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 110 Bydgoszcz, 02 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1532 nr 39/X/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Łęgską, Okrężną, Stodólną, projektowanymi ulicami o symbolach: 9 KD ½, 10 KD ½ i 11 KD ½ oraz ulicą Składową 5214
1533 nr IX/75/2003 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mieście Mogilno 5222
1534 nr X/56/2003 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kujawski dotyczące przeznaczenia na cele budowlane pod różne funkcje dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne położonego we wsi Kaliska; w obowiązującym miejscowym planie przeznaczonego pod lotnisko symbol 12 KL 5233
1535 nr X/57/2003 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kujawski dotyczących ustalenie indywidualnej linii zabudowy i dostępności inwestycyjnej przy jeziorze Lubieńskim na odcinku w granicach administracyjnych Miasta Lubienia Kujawskiego dla obszaru zawartego pomiędzy drogą krajową nr 1 Gdańsk (Włocławek) – Cieszyn (Łódź) a jeziorem i zmiany funkcji rekreacyjnej i turystycznej (letniskowej) na mieszkaniowo – usługową dla wybranego terenu położonego w Mieście Lubień Kujawski przy ulicy 19-tego Stycznia 5246
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-23
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]