Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 109 Bydgoszcz, 01 paĽdziernik 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1526 nr I/9/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 787 i 788 w Osielsku – Gmina Osielsko 5170
1527 nr II/25/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji redukcyjnej gazu ziemnego na działce nr 179/2 w Niwach Gmina Osielsko 5173
1528 nr VI/45/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skępe wprowadzenia funkcji mieszkalno - usługowej dla terenów przeznaczonych pod funkcję usług kultury i funkcję rolniczą w obszarze Miasta Skępe i wsi Ławiczek 5176
1529 nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ul. Sądowej 5193
1530 nr XI/91/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń ciepłownictwa i komunikacji działki nr 1469/22 przy ulicy Witosa w Tucholi 5200
1531 nr XI/92/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług położonych w Mieście Tucholi 5206
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-23
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]