Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 108 Bydgoszcz, 30 wrzesień 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1503 nr 324/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijewie Królewskim 5127
UCHWAŁY:
1504 nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Brzeskiego Miejskiemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim i nadania mu statutu 5129
1505 nr III/21/02 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na obszarze Gminy Brześć Kujawski 5131
1506 nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Brześć Kujawski obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 5136
1507 nr VI/37/03 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i opłat za ich parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym 5136
1508 nr VI/39/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwałę nr XXXVI/289/02 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2002 r. ustalającej zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 5138
1509 nr VII/59/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2003 r 5138
1510 nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości 5139
1511 nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Nowe obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 5140
1512 nr VII/36/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 5140
1513 nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Łabiszyn 5142
1514 nr VII/67/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Łabiszynie 5143
1515 nr V/30/2003 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za pomniki przyrody 5147
1516 nr VIII/43/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Brzuze 5149
1517 nr VIII/47/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5155
1518 nr VI/42/2003 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych 5157
1519 nr VII/40/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nałożenia na przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu żelaznego i metali nieżelaznych na terenie Gminy Fabianki obowiązku ewidencjonowania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości 5157
1520 nr VII/41/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do dróg gminnych 5158
1521 nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej Kowala z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XV/109/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych ich najemcom 5162
1522 nr IX/85/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt 5162
1523 nr X/79/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi 5163
1524 nr X/80/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi 5163
1525 nr X/82/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Gminy Tuchola oraz gminnych jednostek organizacyjnych 5164
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-21
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]