Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 105 Bydgoszcz, 26 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1493 nr VI/48/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 5002
1494 nr VII/44/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rogowie” oraz nadanie tej jednostce statutu 5005
1495 nr VII/45/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 5007
1496 nr VII/46/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych 5011
1497 nr VII/48/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochód Gminy Rogowo 5019
1498 nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na rok podatkowy 2003 5020
1499 nr XI/64/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Strzelno 5020
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]