Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 103 Bydgoszcz, 25 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1481 nr VII/22/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołeckich 4898
1482 nr VIII/5/88/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4898
1483 nr VIII/11/94/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 4902
1484 nr VIII/12/95/03 Rady Miejskiej w Mrocza z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Robót Publicznych w Mroczy 4908
1485 nr VIII/13/96/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2003 r zmieniająca uchwałę nr III/9/18/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r określenia wysokości dziennej opłaty targowej oraz poboru opłat w drodze inkaso 4910
1486 nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego 4910
1487 nr IX/109/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo 4910
1488 nr IX/47/2003 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 4918
1489 nr IX/48/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim 4935
1490 nr IX/49/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z d0nia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVIII/210/97 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10 września 1997 r. do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim 4936
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1491 z dnia 23 września 2003 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4937
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-14
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]