Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 23 wrzesień 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA:
1464 nr 323/03 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie 4802
1465 nr 325/03 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy 4802
UCHWAŁY:
1466 nr V/48/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych 4803
1467 nr V/39/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Gminy Brześć Kujawski 4810
1468 nr V/55/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski 4821
1469 nr V/58/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 4837
1470 nr V/59/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów i czynszów za dzierżawę ziemi gminnej oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochód Gminy Janowiec Wielkopolski 4838
1471 nr V/60/2003 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości 4839
1472 nr V/68/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg publicznych położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski do kategorii dróg gminnych 4840
POROZUMIENIA:
1473 z dnia 20 lutego 2003 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Rypińskim w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 4848
1474 z dnia 11 marca 2003 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Radziejowskim w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 4848
1475 z dnia 6 maja 2003 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 4849
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-13
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]