Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 23 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1454 nr V/30/2003 Rady Gminy Kowal z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal za 2003 r 4778
1455 nr III/17/2003 Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za 2003 r 4779
1456 nr VII/38/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków 4779
1457 nr VI/32/03 Rady Gminy Kowal z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 4783
1458 nr VI/37/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rojewo 4783
1459 nr VI/44/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 4791
1460 nr VI/47/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 4792
1461 nrV/49/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę 4793
1462 nr V/30/2003 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Skrwilnie 4793
1463 nr IV/28/03 Rady Gminy Osie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Jeżewo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 4798
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-10
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]