Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 10 Bydgoszcz, 13 luty 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
167 nr 29/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy w Boniewie. 435
UCHWAŁY:
168 nr III/31/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu na terenie Gminy Koronowo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom metali kolorowych i złom żeliwny oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu. 436
169 nr II/14/2002 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świecie nad Osą. 436
170 nr IV/29/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełmna 438
171 nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 r. 442
172 nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 443
173 nr III/15/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2003 r. 444
174 nr III/20/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 444
175 nr IV/23/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejów dotyczącego wprowadzenia funkcji urządzeń elektroenergetycznych energii odnawialnej - siłowni wiatrowych na terenach rolnych w miejscowości Broniewek. 445
176 nr IV/26/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 449
177 nr III/13/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo w latach 2003-2007. 449
178 nr IV/16/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 451
179 nr III/18/02 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 452
180 nr IV/16/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 453
181 nr IV/18/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy 454
182 nr III/18/2002 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 454
183 nr III/19/2002 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świeckiego. 455
184 nr IV/30/2002 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego. 467
185 nr 32/02 Rady Miasta Torunia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń 467
186 nr IV/34/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 479
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]