Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 1 Bydgoszcz, 08 styczeń 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1 nr 54/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 2
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2 nr 4/03 z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rojewo 2
UCHWAŁY:
3 nr XXXIII/426/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Orłowskiej, Karola Marcinkowskiego, Młyńskiej, Toruńskiej, Stare Miasto, Szybowcowej, Lotniczej, Powstańca Kwiatkowskiego, Zamkniętej, Bartka Nowaka, Piotra Bartoszcze, Rodu Czaplów, Kazimierza Burzyńskiego i Stanisława Szenica 4
4 nr 453/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czapelki. 40
5 nr III/18/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Wiewiórczyn, Bożacin i Gostombka w Gminie Rogowo 51
6 nr 25/02 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 60
7 nr 27/02 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania poboru i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Torunia 60
8 nr 30/02 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych 61
9 nr III/23/2002 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrcz 61
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]