Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 28 sierpień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2027 nr XXXVII/234/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie. 5330
2028 nr 441/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 191/2000 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Miasta i Gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowiskowej. 5331
2029 nr 442/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 192/2000 Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej. 5331
2030 nr XXXV/324/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie. 5333
2031 nr XLIV/433/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 5334
2032 nr XLIV/436/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Sępólno Krajeńskie. 5334
2033 nr XLIV/439/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim. 5339
2034 nr XXXVIII/341/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Spec 5341
2035 nr XXXIX/262/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5341
2036 nr XLIII/259/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Mogileńskiego. 5342
2037 nr XXXVIII/212/02 Rady Gminy Dobre z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 5343
2038 nr 1139/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz zmian w podziale Miasta Torunia na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomor 5343
2039 nr 1144/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 5374
2040 nr 1166/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5375
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]