Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 27 sierpień 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK:
2001 nr XXIII/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. 5283
2002 nr XXVI/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VI/2001 Komisarza Rządowego dla Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek w 2002 r. 5284
2003 nr LIII/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr LII/2002 Komisarza Rządowego dla Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 5285
UCHWAŁY:
2004 nr 26/2002 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej do budżetu p 5286
2005 nr XXXVI/327/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Włocławskiego. 5286
2006 nr XXX/194/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5287
2007 nr 1067/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 w Toruniu. 5288
2008 nr XXXVIII/330/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia obowiązującego na terenie Gminy Więcbork wzoru formularza wykazu nieruchomości składanego przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości oraz w 5293
2009 nr XXXVIII/332/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/97 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych. 5303
2010 nr 62/XLII/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 we Włocławku. 5303
2011 nrXLII/252/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach Jeziora Ostrowskiego i Jeziora Wójcińskiego. 5304
2012 nr XLVI/471/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie regulaminu parkowania w Strefie Ograniczonego Postoju w Brodnicy. 5304
2013 nr 1100/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uporządkowania struktury i zasad funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Torunia. 5306
2014 nr XXXVIII/516/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003-2007 r. 5307
2015 nr XXXVII/304/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5312
2016 nr XXXVII/305/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy na stałe obwody głosowania. 5313
2017 nr XXXVII/306/2002 Rada Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwom Ośniszczewko i Zagajewiczki. 5314
2018 nr XLVII/478/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budowanym ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budynku przy ulicy Łyskowskiego 5320
2019 nr XXXVIII/357/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/168/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota. 5320
2020 nr XXXV/250/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Gostycyn na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5322
2021 nr XXXV/251/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania. 5322
2022 nr XLII/260/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Strzelno na stałe obwody głosowania. 5323
2023 nr XXXXIX/361/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 5324
2024 nr XLVIII/718/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 5325
2025 nr XXXVI/321/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 5325
2026 nr XXVI/186/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Drzycim na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5327
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]