Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 22 sierpień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1997 nr XXXIII/277/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług na obszarze Miasta Janikowa. 5226
1998 nr XXXIII/278/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług na obszarze Gminy Janikowo oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagosp 5242
1999 nr 1135/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem J 27 PP, położonego w rejonie ulic Żółkiewskiego, Łukowej i Skłodow 5272
ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK
2000 nr XLVI/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu drogi Pińczata - Warząchewka Polska w Gminie Włocławek. 5276
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]