Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 96 Bydgoszcz, 21 sierpień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1982 nr LI/268/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barcin w latach 2002 -2007. 5182
1983 nr LI/269/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych. 5184
1984 nr XXXVIII/259/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. 5186
1985 nr XXXVII/174/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 5192
1986 nr XXXVIII/517/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo. 5192
1987 nr XXXVIII/519/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół w Mąkowarsku. 5195
1988 nr XXXVIII/520/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim. 5196
1989 nr XXXVIII/521/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół we Wtelnie. 5198
1990 nr XXXVI/229/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem. 5199
1991 nr LI/1639/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Bydgoszczy. 5201
1992 nr LIV/488/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia 5021
1993 nr LIV/433/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Browina obejmującej. 5206
1994 nr 225/XXVI/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 3/13 położonej we wsi Michale Gmina Dragacz. 5209
1995 nr LI/1649/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Jary w Bydgoszczy. 5212
1996 nr XXXVI/318/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzoza - 5218
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]