Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 95 Bydgoszcz, 14 sierpień 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1951 nr 164/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie zastępczego podziału Powiatu w Lipnie na okręgi wyborcze na kadencję 2002-2006. 5139
1952 nr 165/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie zastępczego podziału Powiatu Sępoleńskiego na okręgi wyborcze na kadencję 2002-2006. 5139
UCHWAŁY:
1953 nr XXXI/340/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 5139
1954 nr XXIV/188/02 Rady Gminy Stolno z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Cepnie. 5140
1955 nr XXIV/191/02 Rady Gminy Stolno z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 5140
1956 nr XXVI/175/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 5140
1957 nr XXVI/178/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5141
1958 nr XXVI/179/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania. 5141
1959 nr 445/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 5143
1960 nr 446/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Świecie na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5147
1961 nr 450/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów w jednoosobowych spółkach Gminy Świecie lub innych podmiotach, w których właścicielem akcji, udziałów lub wkładów jest Gmina Świecie. 5150
1962 nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych. 5151
1963 nr XXXVIII/248/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rojewo. 5153
1964 nr XXXVIII/251/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Rojewo na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5157
1965 nr XXXVIII/252/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 5157
1966 nr XLI/225/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr XL/220/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zaso 5158
1967 nr XLI/226/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 czerwca. 2002 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5159
1968 nr XXXIII/416/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania. 5160
1969 nr XL/317/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007. 5163
1970 nr XL/318/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 5165
1971 nr XL/320/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/98 Zarządu Gminy w Pruszczu z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia numerów granic i wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisj 5168
1972 nr XXXVIII/356/2002 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy w Białych Błotach na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5170
1973 nr XXX/361/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze. 5172
1974 nr XXX/362/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Mieście i Gminie Kamień Krajeński. 5172
1975 nr XXXVI/337/2002 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5175
1976 nr XXIX/194/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5175
1977 nr XXXV/194/02 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 5177
1978 nr XXXV/195/02 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Osie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5178
1979 nr XXXV/198/02 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia w zespół Szkoły Podstawowej w Osiu i Gimnazjum nr 1 w Osiu. 5179
1980 nr 1141/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. 5179
INFORMACJA
1981 dotycząca wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnięcia nadzorczego nr 21/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 5180
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]