Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 09 sierpień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1918 nr XXXIII/239/02 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Płużnica w sprawie opłaty administracyjnej. 5099
1919 nr XXX/140/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Gminy. 5099
1920 nr XXX/142/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radziejowie. 5103
1921 nr XLV/460/2002 Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zmiany umów o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Brodnica. 5113
1922 nr XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie. 5113
1923 nr XXXIII/268/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie. 5114
1924 nr XXIX/347/02 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/167/97 z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc i ustalenia warunków 5117
1925 nr XXXII/383/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem 5117
1926 nr XXV/187/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5118
1927 nr XXV/188/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie stałych obwodów głosowania. 5119
1928 nr XXV/192/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 5119
1929 nr XXVI/132/2002 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy. 5120
1930 nr XLI/263/2002 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Tucholskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5120
1931 nr XXXVI/232/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5121
1932 nr XXXVI/233/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zmian granic obwodów głosowania. 5121
1933 nr 67/XLIII/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Włocławka. 5122
1934 nr 72/XLIII/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5123
1935 nr 73/XLIII/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta Włocławka. 5124
1936 nr XXXI/229/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Rogowo na stałe obwody głosowania. 5127
1937 nr XXXI/230/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Rogowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5127
1938 nr 155/2002 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5128
1939 nr 156/2002 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania. 5129
1940 nr XXXIX/342/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Więcbork na okręgi wyborcze. 5129
1941 nr XXXIX/343/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Więcborku. 5130
1942 nr XXIX-161/2002 Rady Gminy w Bądkowie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5131
1943 nr XXIX-162/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 5131
1944 nr XXVII/172/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Jeziora Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów. 5132
1945 nr XXVII/173/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Jeziora Wielkie na stałe obwody głosowania. 5132
1946 nr XLVII/329/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5133
1947 nr XXVII/322/2002 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5134
1948 nr XLII/199/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5134
1949 nr XXXVI/330/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Cekcyn na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5135
1950 nr XXXVI/331/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania. 5135
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]