Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 06 sierpień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1910 nr L/1620/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Powstańców Wielkopolskich, Al. Ossolińskich, oraz ulicami: Szymanowskiego, Ogińskiego w obszarze Śródmieścia 5038
1911 nr L/1621/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Dworcową, Gdańską, Marszałka Focha, Dr Emila Warmińskiego, w obszarze Śródmieścia Bydgoszczy. 5048
1912 nr XXXIV/244/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wielka Klonia. 5062
1913 nr XXXIV/245/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wielki Mędromierz. 5069
1914 nr XXXIV/246/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Gostycyn. 5075
INFORMACJE:
1915 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2002 r. nr WCC/8B/348/W/OPO/2002/AJ oraz PCC/4B/318/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności w zakresie wytwarzania ciepła oraz zmiany siedziby przez Zakład 5086
1916 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2002 r. nr OPO-820/2254-A/4/2002/IV/AS zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Gniewkowo prowadzącego działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i 5086
1917 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2002 r. nr OPO-820/218-C/2/2002/II/RO zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyła 5090
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]