Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 92 Bydgoszcz, 05 sierpień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1875 nr XXVII/179/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2001 r. nr XXV/164/2001 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002. 4987
1876 nr 22/173/2002 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów a 4987
1877 nr XXVIII/187/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec. 4989
1878 nr III/184/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lipno. 4993
1879 nr III/183/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4994
1880 nr XXXV/258/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4996
1881 nr XXXV/259/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia granic obwodów głosowania w wyborach samorządowych w 2002 r. 4997
1882 nr XXXII/179/2002 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4997
1883 nr XXVIII/209/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4998
1884 nr XXVIII/217/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu. 4998
1885 nr XXIII/227/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pakość na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4999
1886 nr XXXIII/231/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie bonifikaty do dopłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 4999
1887 nr XXXIII/234/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 5000
1888 nr XXXIII/235/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 5004
1889 nr XXXV/252/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5011
1890 nr XXXV/254/2002 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania. 5012
1891 nr XXXVII/209/02 Rady Gminy w Dobrem z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5013
1892 nr XXV/192/02 Rady Gminy w Stolnie z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5014
1893 nr XXX/10/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5014
1894 nr XXX/11/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Rogowo na obwody głosowania. 5016
1895 nr 153/XXXVII/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5017
1896 nr XXI/234/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5018
1897 nr XXI/235/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 5018
1898 nr XXXV/239/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5019
1899 nr XXXV/240/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 5020
1900 nr XXXI/19/2002 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5020
1901 nr XXXIV/362/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5021
1902 nr XXXIV/363/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania. 5022
1903 nr XXV/198/2002Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie obwodów głosowania. 5023
1904 nr XXV/199/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5024
1905 nr XXXIV/242/02 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5025
1906 nr XLVIII/663/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Zakład Budżetowy w Inowrocławiu. 5026
1907 nr XLVIII/677/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania. 5028
1908 nr XXXVI/283/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5035
1909 nr XXXVI/284/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na małe obwody głosowania. 5036
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]