Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 26 lipiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1836 nr XXIX/228/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. 4922
1837 nr XLII/424/02 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej. 4924
1838 nr XLII/425/02 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie. 4925
1839 nr XXXIII/269/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej. 4928
1840 nr XXXIII/270/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo. 4928
1841 nr XXXIX/310/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Pruszcz na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4929
1842 nr XXXIX/313/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/99 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum w Pruszczu. 4929
1843 nr XXXIX/314/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/99 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. 4930
1844 nr XXXIX/315/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/41/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gwardii Ludowej w Pruszczu. 4930
1845 nr XLV/326/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewkowo. 4930
1846 nr 171/02 Rady Gminy Rypin z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rypin w części wsi Marianki obejmującego teren o funkcji mieszkalno-rolnej na funkcję przemysłowo-usługową wielofunkcyjn 4936
POROZUMIENIA:
1847 z dnia 20 czerwca 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Miasta Inowrocławia w sprawie powierzenia wykonywania niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miasta Inowrocław. 4941
1848 z dnia 25 czerwca 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Miastem Chełmża w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 4942
INFORMACJA
1849 z dnia 12 lipca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/254-B/4/2002/III/AK zatwierdzającej zmianę taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 4943
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]