Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 26 lipiec 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK
1806 nr L/2002 Komisarza Rządowego dla Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4087
UCHWAŁY:
1807 nr XXXII/237/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/196/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 sierpnia 2001 r. dotyczące wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 4808
1808 nr XL/217/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Dąbrowie nr XXVIII/148/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 4808
1809 nr XL/220/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa. 4808
1810 nr XXIX/3/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 4810
1811 nr XLVII/644/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 4811
1812 nr XLVII/646/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/500/2001 r. Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 4811
1813 nr XLVII/647/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalania zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie Miasta Inowrocławia. 4811
1814 nr XLVII/653/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zaliczenia ulicy w Mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych. 4812
1815 nr XLVII/654/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 4814
1816 nr XLVII/659/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Inowrocławia. 4825
1817 nr XLVII/657/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 4826
1818 nr XLVII/658/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania. 4830
1819 nr XLI/257/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Strzelno na okręgi wyborcze, ich granic, liczby radnych i siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej. 4837
1820 nr XLI/256/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonane przez jej organy. 4838
1821 nr XLI/258/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzelno. 4838
1822 nr XXXV/361/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4841
1823 nr XXXVIII/522/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania. 4842
1824 nr XXXVIII/523/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4844
1825 nr XXXVII/327/02 Rady Miasta w Lipnie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4845
1826 nr XXXIV/300/2002 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Janowcu Wielkopolskim uchwalonym uchwałą nr XXIV/200/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 4847
1827 nr XXXIV/301/2002Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4847
1828 nr XXXIV/302/2002 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania. 4849
1829 nr XXXIV/303/2002 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw. 4851
1830 nr XXXII/234/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Gąsawa na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4853
1831 nr XLIX/453/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4854
1832 nr XLIX/454/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania. 4857
1833 nr XXV/169/2002 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4859
1834 nr XXXVIII/348/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4861
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]