Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 23 lipiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1795 nr XXIX/305/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Złotniki Kujawskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożyci 4770
1796 nr XXXV/325/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Szubin na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4770
1797 nr XXXV/326/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Rejonowym w Szubinie. 4772
1798 nr XXXV/328/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szubinie. 4774
1799 nr XXXV/330/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2002 r. o zmianie Statutu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie. 4775
1800 nr XXXV/331/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin. 4776
1801 nr XXXIV/144/2002 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Książki w części wsi Osieczek obejmującej teren rekreacyjno-wypoczynkowo - handlowy. 4779
1802 nr XXXVIII/534/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 68 w Koronowie. 4783
1803 nr LIV/432/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Grzywna obejmująca teren pod przemysł, usługi handlowe i gastronomiczne z możliwością zamieszkania 4785
1804 nr XXXV/311/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tarkowo Dolne. 4788
1805 63/XLIII/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy ulicą Kilińskiego, ciągiem pieszym 01-KX, ulicą Pułaskiego oraz 4794
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]