Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 19 lipiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1792 nr XXVI/186/01 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 241/1, 243/6 oraz części działek nr 241/3, 241/4, 243/7 i 146/1 we wsi Ostromecko. 4690
1793 nr XXXVII/514/02 Rady Gminy w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście i Gminie Koronowo. 4694
1794 nr 808/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Kujawsko Pomorskiego zawartego dnia 19 czerwca 2001 r. w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów 4708
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]