Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 12 lipiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1771 nr XXI/135/2001 Rady Miejskiej Kowala z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie bonifikaty w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 4627
1772 nr 245/2002 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2001 r. 4627
1773 nr XL/230/2002 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/204/01 z dnia 21 listopada 2001 r. dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 4628
1774 nr XXXI/330/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach Dobrcz, Sienno, Stronno i Wudzyn. 4628
1775 nr XXXI/327/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 4634
1776 nr XXXI/326/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz. 4637
1777 nr XXXI/325/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrcz w latach 2002-2006. 4639
1778 nr XLIX/1593/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Protetyki Stomatologicznej w Bydgoszczy. 4640
1779 nr XLIX/1596/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany nazwy Mostu Staromiejskiego w Bydgoszczy. 4640
1780 nr XLIX/1581/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie statutu Zakładu Robót Publicznych w Bydgoszczy. 4640
1781 nr XXXI/215/2002 Rady Gminy Koneck z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/179/01 Rady Gminy Koneck z dnia 19 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck. 4642
1782 nr XXXI/214/2002 Rady Gminy Koneck z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/190/01 Rady Gminy Koneck z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Konecku. 4642
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK:
1783 nr XXV/2002 dla Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr IV/2001 Komisarza Rządowego dla gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 r. 4643
1784 nr XXVII /2002 z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Włocławek. 4643
INFORMACJE:
1785 z dnia 20 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/540D/254/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 4665
1786 z dnia 25 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/209-A/8/2002/III/JP zatwierdzającej taryfę OPEC Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 4665
1787 z dnia 25 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1530-A/5/2002/III/MW zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 4671
1788 z dnia 26 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1343-A/4/2002/III/JP zatwierdzającej taryfę Elektrociepłowni 4675
1789 z dnia 27 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/218-A/4/2002/II/RO odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Toruń Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie oraz obrót c 4679
1790 z dnia 27 czerwca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2255-A/5/2002/III/ED zatwierdzającej taryfę dla Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o. w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 4680
1791 z dnia 3 lipca 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/882B/1733/W/OPO/2002?AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Gminę i Miasto Lubraniec. 4685
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]