Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 05 lipiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1718 nr XLI/269/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 4519
1719 nr XLI/270/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4520
1720 nr XXXVIII/171/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4521
1721 nr XLII/210/02 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4523
1722 nr XXVIII/204/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4525
1723 nr XXVIII/205/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie podziału Gminy Lisewo na obwody głosowania. 4527
1724 nr 205/XXXVII/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4529
1725 nr XLIII/327/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4529
1726 nr XLIII/328/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania. 4531
1727 nr XXX/306/27/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mrocza na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4533
1728 nr XXX/307/28/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania. 4535
1729 nr XXXVII/172/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4537
1730 nr XXVII/207/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Bukowiec na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4537
1731 nr XXVII/209/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia 4539
1732 nr XXXIV/143/2002 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4540
1733 nr III/33/2002 Rady Gminy Osielsko dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Osielsko na stałe obwody głosowania. 4542
1734 nr III/34/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Osielsko na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4544
1735 nr XXXII/169/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 4544
1736 nr XXXIX/206/2002 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu. 4545
1737 nr XXXV/317/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4546
1738 nr XXXIV/3/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sadki na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4548
1739 nr XXXIV/4/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Sadki na stałe obwody głosowania. 4550
1740 nr XXXVII/513/02 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. W. Witosa w Koronowie. 4552
1741 nr XXXIV/242/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Gostycyn. 4556
1742 nr XXXIV/243/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Bagienica. 4562
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]