Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 28 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1690 nr XXIII/155/01 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Waganiec. 4471
1691 nr XXIX/282/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, uchylenia uchwały nr XXVIII/265/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawi 4471
1692 nr XXXV/214/2001 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Rypińskiego. 4474
1693 nr 973/2002Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia 4485
1694 nr XLIII/224/02 Rady Gminy Chodecz z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 4486
1695 nr XLIII/438/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 lutego 2002 r. uchylająca uchwałę nr XXX/321/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 4486
1696 nr XLIII/442/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy. 4486
1697 nr XXVI/193/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim. 4490
1698 nr XLVI/703/2002 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4492
1699 nr XLII/329/02 Rady Miasta Rypina z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4492
1700 nr XLII/330/02 Rady Miasta Rypina z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie obwodów głosowania. 4493
1701 nr XLII/332/02 Rady Miasta Rypina z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/298/01 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 4494
1702 nr XLIII/427/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4495
1703 nr XLIII/428/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 4497
1704 nr XL/251/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Mogileńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4499
1705 nr XL/480/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4499
1706 nr XL/481/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania. 4500
1707 nr XLV/324/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Gniewkowo. 4501
1708 nr XXXIV/304/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mogilno na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 4502
1709 nr XXXIV/305/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mogilno na stałe obwody głosowania . 4504
1710 nr XLI/254/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Wymysłowice Gmina Strzelno. 4506
1711 nr XXIV/154/2002 Rady Gminy w Rogóźnie z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4510
1712 nr XL/150/2002 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 4510
1713 nr XLVII/652/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej, al. Niepodległości i Budowlanej w Inowrocławiu w zakresie 4511
1714 nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia innych zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych niż wymienione w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. na rok podatkowy 2002. 4513
1715 nr XXXV/100/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 4513
1716 nr XXXV/101/01 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty nie spłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 4513
POROZUMIENIE
1717 zawarte w dniu 17 stycznia 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Inowrocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 4514
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]