Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 28 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1669 nr XLVII/432/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Tuchola. 4434
1670 nr LI/398/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie 4438
1671 nr LI/399/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/90 Rady Gminy w Chełmży z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełmża oraz uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomo 4439
1672 nr LI/404/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/382/2001 Rady Gminy w Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 4440
1673 nr XXXIII/288/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/211/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe organów gminy. 4441
1674 nr XXXIII/295/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2002 rok. 4441
1675 nr XXVIII/211/02 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok. 4442
1676 nr XXVIII/218/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej na wniosek dotyczący zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4443
1677 nr XVIII/220/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty administracyjnej. 4443
1678 nr 416/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie opłat administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej. 4443
1679 nr 418/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia z opłat stałej wniosku o wpis oraz zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4444
1680 nr XXIX/262/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. 4444
1681 nr XXIX/263/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 4445
1682 nr XXIX/264/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/240/2001 Rady Gminy w Jeżewie dotyczącej określenia stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej na r 4447
1683 nr XXXI/230/2002 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie. 4447
1684 nr XXXIX/215/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. 4448
1685 nr XXXIX/216/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 4460
1686 nr XXXIX/217/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. 4460
1687 nr XXXIX/218/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej "regulaminem" obowiązującym na obszarze Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. 4463
1688 nr XXXIX/223/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok. 4467
1689 nr XXXII/262/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 4468
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]