Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 28 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1615 nr XXXIV/301/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2002-2006. 4343
1616 nr XXXIV/304/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka. 4345
1617 nr XXXIV/305/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc 4346
1618 nr XXVII/148/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. 4347
1619 nr XXVII/149/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. 4348
1620 nr XXVII/151/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4350
1621 nr 144/XXXIV/02 Rady Gminy w Radominie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Radominie. 4351
1622 nr XXXI/220/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 4352
1623 nr 435/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 4356
1624 nr 436/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej w Grucznie. 4357
1625 nr 437/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum nr 4 w Grucznie. 4358
1626 nr XLIX/547/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 4358
1627 nr XXXIV/190/02 Rady Gminy w Osiu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 4362
1628 nr XXXIV/191/02 Rady Gminy w Osiu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 - 2006. 4364
1629 nr XXIV/170/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. 4366
1630 nr XXIV/172/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów. 4375
1631 nr XXIV/173/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat administracyjnych. 4376
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]