Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 26 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1549 nr 721/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 4138
1550 nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. 4139
1551 nr 738/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 4140
1552 nr 751/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2001 r. 4141
1553 nr 771/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. 4142
1554 nr 210/XXV/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Dragacz obejmujących w Dolnej Grupie działki nr 11/46, 11/48, 11/49, 135, 137/9 i części 103 i 104, w Grupie Plac 4143
1555 nr 211/XXV/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - rzemieślniczo - usługowo - handlowo - motelowej w Nowych Marzach, Gmina Dragacz, obejmującego działkę 4181
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]