Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 26 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1536 nr XXVIII/4/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r. 4102
1537 nr XXVIII/6/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Sadki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytu 4106
1538 nr XXXII/210/01 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu. 4106
1539 nr XXXI/260/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie lokalizacji na Placu Wolności w Janowcu Wielkopolskim targowiska artykułami sezonowymi własnej produkcji oraz innymi wytworzonymi przez przedsiębiorców. 4118
1540 nr XXVIII/195/02 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń na obszarze wsi Paliwodzizna dot. terenu zabudowy rekreacyjnej (działka nr 111/1). 4119
1541 nr XXXV/322/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. 4122
1542 nr XXXV/323/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Włocławskiego. 4125
1543 nr XXV/153/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Dobiegniewską, Kołłątaja, Dobrzyńską, Polną a oczyszczalnią ścieków dla obszaru położonego pom 4126
1544 nr 5/2002 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej do budżet 4135
1545 nr 28/2002 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zbiczno na rok 2002 oraz prawidłowości załą 4135
1546 nr 37/2002 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Gminy Dragacz na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej kwo 4135
1547 nr 5/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Jeżewo na rok 2002 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu. 4136
1548 nr 3/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego budżecie Miasta Bydgoszczy na rok 2002 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu. 4136
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]