Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 26 czerwiec 2002
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1498 nr 29/2002 z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 4048
1499 nr 30/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 25/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4048
1500 nr 32/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 5/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4049
1501 nr 33/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 352/2001 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4049
1502 nr 34/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 4049
1503 nr 35/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 26/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4050
1504 nr 36/2002 z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 4050
1505 nr 37/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 29/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4051
1506 nr 38/02 z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. 4052
1507 nr 39/2002 z dnia 9 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 34/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4055
1508 nr 40/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 17/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4055
1509 nr 41/2002 z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego pszczół. 4055
1510 nr 42/2002 z dnia 15 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 36/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 4056
1511 nr 43/2002 z dnia 29 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 227/2001 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 4056
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1512 nr 114/2002 z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zastępczego podziału Gminy Warlubie na okręgi wyborcze na kadencję 2002 - 2006. 4057
1513 nr 64/2002 z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 225/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozkładania na raty spłat należności mandatów karnych kredytowych. 4057
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK:
1514 nr XXVIII/2002 Komisarza Rządowego dla Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku. 4057
1515 nr XXX/2002 Komisarza Rządowego dla Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. 4059
UCHWAŁY:
1516 nr XXIX/163/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/144/2001 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Boniewo. 4060
1517 nr 4/2002 Zarządu Gminy Boniewo z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2001 r. 4060
1518 nr XXXII/244/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprz 4062
1519 nr XXXI/229/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu na dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Gostycyn. 4062
1520 nr XXVII-148/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzed 4064
1521 nr XXVII-152/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-118/2000 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 4065
1522 nr XXXIV/162/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków ich sprzedaży oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa 4065
1523 nr 416/2002 Zarządu Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Włocławka na prawach powiatu za 2001 r. 4066
1524 nr 194/XXXV/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu. 4067
1525 nr XXV/191/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie. 4068
1526 nr XXV/193/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Lisewie. 4069
1527 nr XXV/194/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Lisewo. 4071
1528 nr 144/2002 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy w Fabiankach w uchwale budżetowej na rok 4073
1529 nr XXXI/187/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Górznie. 4073
1530 nr XXXI/221/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie. 4077
1531 nr XXXI/222/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gąsawa na lata 2002-2007. 4078
1532 nr XXXI/223/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gąsawa. 4080
1533 nr 12/XL/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, Wiejską, oraz terenami ogródków działkowych. 4082
1534 nr 13/XL/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we Włocławku, wyodrębnionego pomiędzy ulicą Papieżka a aleją Kazimierza Wielkiego. 4089
1535 nr XX/156/2002 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany 4094
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]