Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 25 czerwiec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1492 nr XXXI/227/02 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąsawa, obejmujących tereny położone w Chomiąży Szlacheckiej, Łysininie, Marcinkowie Górnym, Pniewac 3905
1493 nr XXXI/228/02 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej we wsi Laski Wielkie. 3916
1494 nr XXXI/229/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej letniskowej we wsi Ostrówce - Nad Kanałem. 3920
1495 nr XXIV/217/02 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Byłyczek, Lińsk, Lubocień, Okoniny Nadjeziorne i Linówek. 3925
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]